Ευρώπης 17, Πυλαία, ΤΚ 55535, Θεσσαλονίκη

Τ. (+30) 2310 277 077

Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τ. (+30) 2316 019 734

Ε. info@ziainsurance.com

EN / GR

Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων

Η ναυτιλία παίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονομία της Ελλάδας. Η ασφάλιση του υπαλληλικού προσωπικού ενός τέτοιου κλάδου είναι κατά συνέπεια μείζονος σημασίας, καθώς η ιδιαιτερότητα της εργασίας τους τούς εκθέτει καθημερινά σε μεγάλους κινδύνους.

Η ZIA INSURANCE κατέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και αντιλαμβάνεται την ιδιαιτερότητα της κάλυψης, προσφέροντας ασφαλιστικά πακέτα που λαμβάνουν υπόψη πάντα την αφαιρετέα απαλλαγή σε περιπτώσεις υφιστάμενης ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Πλοίων έναντι τρίτων (Protection & Indemnity Risks). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, φροντίζει ώστε να παρέχει μία ολοκληρωμένη ασφάλιση πέρα από τις συμβατικές καλύψεις, όπως είναι οι ευθύνες του πλοιοκτήτη απέναντι στο πλήρωμά του.