Ευρώπης 17, Πυλαία, ΤΚ 55535, Θεσσαλονίκη

Τ. (+30) 2310 277 077

Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τ. (+30) 2316 019 734

Ε. info@ziainsurance.com

EN / GR

Ασφάλιση βιομηχανικού κινδύνου με εξειδικευμένες καλύψεις

Η ασφάλιση των βιομηχανικών κινδύνων είναι μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου συνολικής διαχείρισης εξειδικευμένων καλύψεων. Η ZIA INSURANCE, συνδυάζοντας την πολυετή πείρα και την άριστη τεχνογνωσία της, σας προτείνει εξατομικευμένες λύσεις που θα εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σας και τη βιωσιμότητά της σε κάθε αναπάντεχο γεγονός. Ο εντοπισμός, η καταγραφή, η ταξινόμηση και η αξιολόγηση του βιομηχανικού κινδύνου της επιχείρησης γίνεται από πιστοποιημένους μεσίτες ασφαλίσεων-διαμεσολαβητές, οι οποίοι σε συνεργασία με έμπειρους πραγματογνώμονες κάνουν μια ολιστική διαχείριση του κινδύνου με στόχο μια δυναμική, επωφελή διαπραγμάτευση με τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Στη ZIA INSURANCE θωρακίζουμε πλήρως τις ανάγκες της επιχείρησής σας, παρέχοντας επιπλέον υποστήριξη σε κάθε περίπτωση ζημίας, καθώς και τις απαραίτητες τεχνικές και διαδικαστικές κατευθύνσεις για την άμεση επίλυση της.