Ορφανίδου 2, Θεσσαλονίκη, TK 546 26

Τ. (+30) 2310 277 077

Φ. (+30) 2310 277 087

Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τ. (+30) 2316 019 734

Ε. info@ziainsurance.com

EN / GR

Γενικές Ασφαλίσεις

H ΖΙΑ INSURANCE παρέχει άριστες υπηρεσίες σε όλους τους γενικούς κλάδους ασφαλίσεων.

Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε ασφαλίσεις: