Ευρώπης 17, Πυλαία, ΤΚ 55535, Θεσσαλονίκη

Τ. (+30) 2310 277 077

Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τ. (+30) 2316 019 734

Ε. info@ziainsurance.com

EN / GR

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Η ZIA INSURANCE γνωρίζει σε βάθος τους όρους και τις προϋποθέσεις της παγκόσμιας ασφαλιστικής αγοράς και είναι σε θέση να καλύψει τις ιδιαίτερες ασφαλιστικές ανάγκες σας υπεύθυνα, με πακέτα που διασφαλίζουν πως η περιουσία σας και όλοι σας οι κόποι θα είναι απόλυτα προστατευμένοι.