Ευρώπης 17, Πυλαία, ΤΚ 55535, Θεσσαλονίκη

Τ. (+30) 2310 277 077

Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τ. (+30) 2316 019 734

Ε. info@ziainsurance.com

EN / GR

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Περιβάλλοντος και Ρύπανσης

Η περιβαλλοντική συνείδηση αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο, καθώς όλοι επιζητούν να εξασφαλιστεί το μέλλον του πλανήτη, κάτι που έχει αντίκτυπο και στο επιχειρείν. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική ευθύνη, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναλάβουν άμεσα το κόστος πρόληψης και το κόστος αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς, καθώς και τις σωματικές βλάβες τρίτων. Ζητήματα όπως αυτά έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλες οικονομικές απαιτήσεις, αλλά και επιπτώσεις στη φήμη, ακόμη και στην ίδια τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Το συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης Ρύπανσης Περιβάλλοντος καλύπτει εταιρείες που παράγουν χημικά, χρώματα, απορρυπαντικά, φάρμακα, και μπαταρίες, εταιρείες διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων αλλά και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών και των έργων υποδομής ή ασχολούνται με εγκαταστάσεις, πετροχημικά και έργα οδοποιίας. Το συμβόλαιο καλύπτει την ευθύνη έναντι τρίτων σε περιπτώσεις διασποράς, απελευθέρωσης, ή διαρροής οποιουδήποτε στέρεου, υγρού ή αέριου στοιχείου το οποίο μπορεί να ρυπάνει και να μολύνει το έδαφος, την ατμόσφαιρα και τα ύδατα εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων του ασφαλιζόμενου.

Η ZIA INSURANCE προσφέρει καινοτόμα ασφαλιστικά προγράμματα για περιβαλλοντική ευθύνη, με δυνατότητα προσαρμογής των όρων ασφάλισης ώστε να καλύπτουν και τις πιο σύνθετές ασφαλιστικές σας ανάγκες. Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Περιβάλλοντος και Ρύπανσης χρήζει εξειδικευμένης διαχείρισης των καλύψεων, την οποία η ZIA INSURANCE εξασφαλίζει χάρη στην άριστη τεχνογνωσία της, παρέχοντας πλήρη υποστήριξη σε κάθε περίπτωση ζημίας και κατευθύνοντάς σας ως την κάλυψη της.