Ευρώπης 17, Πυλαία, ΤΚ 55535, Θεσσαλονίκη

Τ. (+30) 2310 277 077

Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τ. (+30) 2316 019 734

Ε. info@ziainsurance.com

EN / GR

Ασφάλιση Τεχνικών Έργων (C.A.R - E.A.R)

Η αξία της Ασφάλισης Τεχνικών Έργων είναι πολύ μεγάλη, αν αναλογιστεί κανείς πως η κατασκευή είναι μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, κατά την οποία μπορεί να προκληθούν απρόοπτες υλικές ζημιές στο ίδιο το έργο, στον μηχανολογικό εξοπλισμό, στις εγκαταστάσεις, ακόμα και σωματικές βλάβες ή θάνατος σε τρίτους, με το κόστος αυτών των ζημιών να είναι υψηλό.

Με την Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου Εργολάβων (Contractors’ All risks – C.A.R.) ασφαλίζονται όλα τα έργα κατασκευών όπως κτίρια κάθε φύσεως, εργοστάσια, δρόμοι, σιδηρόδρομοι, σήραγγες, γέφυρες, αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες, φράγματα κ.α.. Με την Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου Ανέγερσης – Συναρμολόγησης (Erection all risks – E.A.R.) ασφαλίζονται όλα τα έργα συναρμολόγησης μεταλλικών κατασκευών ή/και μηχανημάτων όπως υδραυλικά έργα (σωληνώσεις, διώρυγες, φράγματα), ατμοστρόβιλοι, αεροστρόβιλοι, ηλεκτροκινητήρες, μετασχηματιστές, γεννήτριες, μηχανές κατασκευής χαρτιού, εναέριες γραμμές μεταφοράς ενέργειας, μηχανήματα παραγωγής κ.α..

Η ZIA INSURANCE προσφέρει σύγχρονες, ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις ώστε να διασφαλιστεί το κόστος και ο χρόνος περάτωσης των εργασιών σας. Η συγκεκριμένη ασφάλιση απαιτεί απαραιτήτως τη συνδρομή εξειδικευμένου και φερέγγυου συμβούλου, τον οποίον σας παρέχουμε, ώστε να επιτυγχάνεται το ελάχιστο κόστος διαδικασίας και η μέγιστη δυνατή εξασφάλιση σε περίπτωση ζημίας στο έργο, σε τρίτους ή στο απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό.