Ευρώπης 17, Πυλαία, ΤΚ 55535, Θεσσαλονίκη

Τ. (+30) 2310 277 077

Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τ. (+30) 2316 019 734

Ε. info@ziainsurance.com

EN / GR

Ασφάλιση Ζωικής και Φυτικής παραγωγής

Ο αγροτικός τομέας αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας στη χώρα μας. Απασχολεί μεγάλο ποσοστό εργαζομένων και τροφοδοτεί ένα ακόμη μεγαλύτερο κομμάτι της βιομηχανίας. Η διαρκής έκθεση της αγροτικής παραγωγής σε ασταθείς καιρικές συνθήκες και άλλους εξωγενείς παράγοντες, καθιστά απαραίτητη την ασφάλιση της ζωικής και φυτικής παραγωγής απέναντι σε κάθε είδους κίνδυνο, με στόχο την ελαχιστοποίηση ή και την εξάλειψη των ζημιών.

Η ZIA INSURANCE παρέχει εξειδικευμένα ασφαλιστικά πακέτα που θα εξασφαλίσουν την ομαλή επιχειρηματική δραστηριότητά σας, χάρη στη μακρόχρονη εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει. Σας καλύπτουμε σε όλα τα στάδια, από τις πρώτες ύλες και την παραγωγή, στη μεταποίηση και τη συσκευασία, έως τη διανομή και την πώληση, παρέχοντας σε εσάς την απαραίτητη ρευστότητα όποια στιγμή τη χρειαστείτε περισσότερο.