Ευρώπης 17, Πυλαία, ΤΚ 55535, Θεσσαλονίκη

Τ. (+30) 2310 277 077

Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τ. (+30) 2316 019 734

Ε. info@ziainsurance.com

EN / GR

Ομαδικές Ασφαλίσεις

Το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιό της. Η ασφάλισή του μέσω των Ομαδικών Προγραμμάτων Ζωής , Υγείας & Συνταξιοδότησης προσφέρει ένα κλίμα οικονομικής ασφάλειας στο περιβάλλον εργασίας, ενισχύοντας την εικόνα της διοίκησης και το ενδιαφέρον τους για τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Η ZIA INSURANCE είναι πρωτοπόρος στις Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής, Υγείας & Συνταξιοδότησης, καθώς παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα που προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και του ανθρώπινου δυναμικού της και εξασφαλίζει γρήγορη και ακριβή διεκπεραίωση των αποζημιώσεων. Οι πελάτες μας απολαμβάνουν επιπλέον την υποστήριξη του executive manager του συμβολαίου τους, ο οποίος τους παρέχει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης (εκπαίδευση, booklet, αναλυτικά δελτία αποζημιώσεων κλπ.).